Predajca

Názov:MBS plus s.r.o.
IČO:36608432
DIČ:2022207275
IČ DPH:SK2022207275
Mesto:Spišské Podhradie
PSČ:053 04
Adresa:Palešovo Námestie 17
Telefón:053/4541668
E-mail:podhradie@mbsweb.sk
Kontakt:Miroslav Brutovský
OS košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 18246/V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96