PrevádzkareňMBS plus s.r.o.
Palešovo Námestie 17
053 04 Spišské Podhradie


: 053/4541668
: podhradie@mbsweb.sk

SídloMBS plus s.r.o.
Kluknava 611
053 51 Kluknava

: 36608432
: 2022207275
: SK2022207275
OS košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 18246/V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96